Karolína Harries

LEKTORKA / KOUČKA

ŘEKLI O MÉ PRÁCI

„Karolína školila naše zaměstnance v projektovém řízení, time managementu, zvládání stresu, koučovala několik našich manažerů a facilitovala tvůrčí fundraisingové dílny. Spolupracujeme už čtvrtým rokem. Ví, co učí – vykládané téma vztahuje ke zkušenostem z praxe a specifikům neziskového sektoru a jeho lidí. Skvěle pracuje s dynamikou skupiny – umí účastníky ocenit, motivovat i včas a citlivě zalimitovat, strukturovat, přivést od slov k činům. Jako zadavatel občas u lektorů postrádám skutečné naplnění významu slov „na míru“ a „trojstranný kontrakt“. O to více oceňuji, co je pro Karolínu samozřejmostí: poctivá příprava se zadavatelem, flexibilní přizpůsobení průběhu kurzu aktuálním potřebám jednotlivců, pohodová atmosféra a tah na branku směrem k domluvenému cíli školení. Naši účastníci se s ní nejen dobře cítí, také se něco naučí.“

Ing. Hana Netušilová, vedoucí projektu vzdělávání zaměstnanců, Domov Sue Ryder, o.p.s.

„Karolína je skvělá lektorka, která se zaměřuje nejen na práci s klíčovými fakty a dovednostmi, ale také inspiruje účastníky, aby vše využili v praxi.“

Mgr. Václav Lintymer, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Programový manažer

„Moc Vám děkuji, školení bylo velmi užitečné  a  také mě hodně bavilo :-)“,

Sharon, účasnice kurzu Selfmanagement, Bluelink International CZ

„Školení pro mě bylo příjemným, zábavným a dobře srozumitelným úvodem do koučinku. Oceňuji hlavně osobní přístup lektorky, její citlivé nastavení na jednotlivé účastníky a respektování jejich potřeb a možností, interaktivní formu práce, zaměření na praktický nácvik a využití metod v konkrétní praxi účastníků. Úvodní kurz ve mně vzbudil velký zájem o další poznávání koučinku a sám o sobě mi přinesl motivaci k využívání jeho principů jak v běžném životě, tak v psychoterapeutické praxi. Za velkou výhodu lektorky považuji také to, že jí její kvalifikace umožňuje využívat jak koučovací přístup, tak přístup psychoterapeutický, a to na základě odborného posouzení vhodnosti v aktuální situaci.

Mgr. Milena Nováková, Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha

„Odvezla jsem si určitě na delší dobu pocit, že nejen já můžu najít řešení, ale můžu pomoc s hledáním i ostatním. Děkuji Karolíně a hodně takových spokojených klientů jako jsem já. „

Lucie Kriklová, vedoucí Oddělení propagace a marketingu Magistrátu města Olomouc

„Bylo to naprosto úžasné a myslím, že jsem práci získala i díky účasti na semináři. Hlavním přínosem pro mě bylo určité uklidnění a nebrat neúspěch jako prohru, ale spíš jako výzvu ke zlepšení a vědomí, že na mě čeká něco lepšího.“

Zdeňka T., Praha – účastnice kurzu

„S Karolínou se mi vždy spolupracovalo výborně. Díky projektům, které jsme společně realizovaly v oblasti koučinku a vzdělávání, vím,  jak dobrý a viditelný dopad to na zaměstnance má. Její přístup je velmi individuální, i když se jedná o skupinu. Dokáže velmi rychle identifikovat potřeby zadavetele i jednotlivce a spojit je v oboustranný růst. V budoucnosti to bude vždy člověk, na kterého se v oblasti rozvoje zaměstnanců obrátím.“

Mgr. Zora Kusnjerová, HR Specialist, Grafton recruitment, s.r.o.

„Ocenili jsme zejména přípravu semináře a jeho strukturu, která byla sestavena na základě zevrubných znalostí dané problematiky a zároveň s ohledem na znalosti, požadavky a očekávání skupiny účastníků. Díky svým lektorským dovednostem, praktickým zkušenostem a přirozené autoritě umí Karolína vytvořit přátelskou atmosféru, která poskytuje prostor pro samostatné zamyšlení i aktivní zapojení všech účastníků při práci ve skupinách. V rámci semináře vytvořila Karolína dostatečný prostor pro konkrétní dotazy a náměty účastníkům, takže vznikl seminář ušitý na míru skupině.“

Karel Strachota, Člověk v tísni, o.p.s.

„ Moc si cením toho, že jste během školení vytvořila velmi bezpečnou atmosféru, na školeních  jiných lektorů toto někdy chybí.  Také oceňuji, že jste dala dostatek prostoru na podněty a otázky ze strany účastníků“.

Joeri, školení Komunikace pro teamleadery, Bluelink International CZ

 „Karolína je naší spolupracovnicí již 4. rokem. Oceňuji na ní její zájem o konkrétního klienta, přizpůsobení se jeho potřebám, profesionální lektorský výkon provedený s elegancí a humorem. Zpětná vazba a reakce našich klientů na realizovaná školení jsou vždy pozitivní.“

Mgr. Petr Konečný, MBA, ředitel Sanek s.r.o.

„Děkuji za možnost absolvovat kurz Koučovací přístup v osobním i pracovním životě. Hledal jsem kurz, který by mi ve zkratce představil základní možnosti koučingu. Kurz byl dobře strukturován a obsah v rámci časové dotace vhodně zvolen, lektorka citlivě a příjemně pracovala s naší skupinou… Pro prvotní vhled do tématu jej tedy mohu jen doporučit.“

Jaroslav Vojta Hynek, sekretář pro vnitřní věci YMCA v České republice

„Super kurz, který si nehraje na jen tak nějaké přednášky pro matky, ale opravdu praktickou formou připraví na návrat do zaměstnání. Jelikož už jsem se pár kurzů nebo webinářů na podobné téma účastnila, čekala jsem, že se dozvím zase to samé, co kdekoli jinde, ale překvapilo mě, že tento kurz je vedený tak profesionálně a jde více do hloubky.“

Radka V. Praha – účastnice kurzu