Karolína Harries

LEKTORKA / KOUČKA

KOUČINK

V ČEM MI MŮŽE KOUČINK POMOCI?

Zastavit se a zamyslet se nad tím, co chci změnit ve svém životě, v práci, v kariéře, ve vztazích s blízkými.

Nastavit realistické cíle.

Poznat moje silné stránky.

Pochopit a nahlédnout způsoby, jak se chovám k sobě i k ostatním.

Posílit mou sebedůvěru.

Objevit a rozvíjet vlastní sílu a potenciál.

Prozkoumat mé možnosti.

Hledat nová řešení a nápady.

Rozvíjet kreativitu.

Pracovat s negativními přesvědčeními o mně samém.

Realizovat konkrétní kroky vedoucí ke změně.

Udržet směr a soustředění při realizaci změn.


JAK TO FUNGUJE?

Kouč není expert, který Vám bude udílet rady nebo dávat návody, kouč věří ve Vaše schopnosti, pomáhá Vám je objevit a posílit. Kouč Vás podporuje, stojí při Vás, fandí Vám.

Cílenými otázkami Vás kouč vede k tomu, abyste si stanovili to, co chcete změnit, nad čím se potřebujete zamyslet, hledali možnosti, které máte, a realizovali konkrétní kroky směřující k jejich plnění.

Kouč Vás podporuje v tom, aby Vy sami jste určovali, co v danou chvíli potřebujete, co je pro Vás nejvhodnější. Pomáhá Vám nahlédnout realitu z více úhlů, nehodnotí Vás, dodává Vám odvahu pro překonání překážek, přijímá Vás takové, jací jste.

Při prvním sezení definujeme cíle spolupráce, časový rozsah a frekvenci. Při firemním koučování se stanovování cílů může účastnit také tzv. sponzor (tj. ten, kdo koučink platí), s tím se pak také dohodnou pravidla reportování o výsledcích koučinku a o mlčenlivosti. Za reportování je vždy zodpovědný sám koučovaný, tak může být zachována důvěra vzájemného vztahu.

Dále jsou pak realizována jednotlivá koučovací setkání. Jedno trvá 1- 1,5 hodiny nebo dle dohody. Délka spolupráce s koučem závisí na vzájemné domluvě, většinou se nastavuje na 6 – 12 setkání s 2-4 týdenní přestávkou. Mezi jednotlivými setkání může kouč po dohodě s koučovaným zadávat „domácí úkoly“, které podpoří žádanou změnu.

Koučování bývá ukončeno vyhodnocením přínosů, kouč se často ptá na zpětnou vazbu, kterou potřebuje pro svůj vlastní rozvoj, který je i pro kouče nikdy nekončícím procesem.


KOLIK TO STOJÍ?

Ceny jsou smluvní

Orientační ceny:

Individuální life/kariérový koučink – 1.200Kč/hodina, při minimálním počtu 6 setkání

Individuální byznys koučink – vždy dle dohody v závislosti na rozsahu zakázky, návaznosti na jiné aktivity v organizaci aj.

Slevy jsou možné po dohodě pro pracovníky z neziskového sektoru, pro maminky/tatínky na rodičovské dovolené, nezaměstnané, studenty či jinak znevýhodněné klienty.