Karolína Harries

LEKTORKA / KOUČKA

KOUČINK

V ČEM MI MŮŽE KOUČINK POMOCI?

Zastavit se a zamyslet se nad tím, co chci změnit ve svém životě, v práci, v kariéře, ve vztazích s blízkými.

Nastavit realistické cíle.

Poznat moje silné stránky.

Pochopit a nahlédnout způsoby, jak se chovám k sobě i k ostatním.

Posílit mou sebedůvěru.

Objevit a rozvíjet vlastní sílu a potenciál.

Prozkoumat mé možnosti.

Hledat nová řešení a nápady.

Rozvíjet kreativitu.

Pracovat s negativními přesvědčeními o mně samém.

Realizovat konkrétní kroky vedoucí ke změně.

Udržet směr a soustředění při realizaci změn.


KOLIK TO STOJÍ?

Ceny jsou smluvní


JAK TO FUNGUJE?

Kouč není expert, který Vám bude udílet rady nebo dávat návody, kouč věří ve Vaše schopnosti, pomáhá Vám je objevit a posílit. Kouč Vás podporuje, stojí při Vás, fandí Vám.

Cílenými otázkami Vás kouč vede k tomu, abyste si stanovili to, co chcete změnit, nad čím se potřebujete zamyslet, hledali možnosti, které máte, a realizovali konkrétní kroky směřující k jejich plnění.

Kouč Vás podporuje v tom, aby Vy sami jste určovali, co v danou chvíli potřebujete, co je pro Vás nejvhodnější. Pomáhá Vám nahlédnout realitu z více úhlů, nehodnotí Vás, dodává Vám odvahu pro překonání překážek, přijímá Vás takové, jací jste.

Při prvním sezení definujeme cíle spolupráce, časový rozsah a frekvenci. Při firemním koučování se stanovování cílů může účastnit také tzv. sponzor (tj. ten, kdo koučink platí), s tím se pak také dohodnou pravidla reportování o výsledcích koučinku a o mlčenlivosti. Za reportování je vždy zodpovědný sám koučovaný, tak může být zachována důvěra vzájemného vztahu.

Dále jsou pak realizována jednotlivá koučovací setkání. Jedno trvá 1- 1,5 hodiny nebo dle dohody. Délka spolupráce s koučem závisí na vzájemné domluvě, většinou se nastavuje na 6 – 12 setkání s 2-4 týdenní přestávkou. Mezi jednotlivými setkání může kouč po dohodě s koučovaným zadávat „domácí úkoly“, které podpoří žádanou změnu.

Koučování bývá ukončeno vyhodnocením přínosů, kouč se často ptá na zpětnou vazbu, kterou potřebuje pro svůj vlastní rozvoj, který je i pro kouče nikdy nekončícím procesem.