Karolína Harries

LEKTORKA / KOUČKA

Slide KOUČINK ŠKOLENÍ REFERENCE
JIŽ DLOUHO PŘEMÝŠLÍM NAD… V PRÁCI SE MI DAŘÍ, ALE… MOC ČASTO SE ŘÍDÍM TÍM, CO „BYCH MĚL/A!“ …JAK SE MÁM ROZHODNOUT… CHCI ZMĚNIT… MÁM STRACH, ŽE…

Podobné věty na svých školeních nebo při individuální práci s klienty slýchávám často.

Mám již více než 10 let zkušenostní v práci s lidmi, pracuji s těmi, kteří za mnou přijdou soukromě, se zaměstnanci z menších i z větších organizací, s jednotlivci i s pracovními týmy. Své klienty podporuji v rozvoji, pomáhám jim realizovat smysluplné změny a objevovat jejich individuální potenciál.

Klientům poskytuji bezpečný prostor, který jim umožňuje nacházet odpovědi na jejich otázky. Připravuji  a realizuji vzdělávací programy, které reflektují a propojují potřeby organizace i účastníků, a mají jasný užitek a přínos aplikovatelný v praxi.

MOJE VZDĚLÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Institute of leadership and management – Coaching and mentoring in management, Level 5
Koučink Akademie – Koučovací přístup v poradenství
Euroguidance – Mentorink v poradenství
Impro Institut – Kurz improvizace – 3.semestry
Dům zahraničních služeb – Appreciative Inquiry
Národní ústav pro vzdělávání  – Kurz kariérového poradenství
Tara, o.p.s. – Bioenergetická cvičení – práce s tělem
Expertis:, s.r.o. – Řízení lidských zdrojů
Estuar foundation a Interminds – Školení školitelů
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii: Sebezkušenostní část dlouhodobého výcviku
Anima, o.s. – Výcvik v neverbální psychoterapii

AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ:
UNIVERSITY OF STOCKHOLM – Career counselling and development
KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE: Sociální práce a sociální politika